ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАНТЕК" (тут і далі «Підприємство» або «Ми») пропонує Вам користуватися сайтом www.lantec.ua та пов’язаними з ним сервісами (тут і далі "Сайт") в цілях отримання продуктів та послуг від Підприємства.

Використовуючи Сайт, Ви приймаєте та погоджуєтеся з цими Умовами використання (тут - далі "Умови використання") без будь-яких обмежень, виключень чи застережень.

У випадку, якщо Ви не згодні з цими Умовами використання, Ви не можете користуватися Сайтом у повній мірі.

ЗМІСТ САЙТУ ТА СЕРВІСІВ. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Використовуючи цей Сайт Ви погоджуєтесь з наступним:

  • Ви отримуєте відкличну обмежену невиключну ліцензію на перегляд, поширення, друк або завантаження будь-якого контенту та матеріалів, завантажених нами у загальнодоступну частину цього Сайту для Вашого особистого некомерційного використання;
  • Ви отримуєте відкличну обмежену невиключну ліцензію на поширення гіперпосилань на загальнодоступну частину цього Сайту або будь-який його загальнодоступний контент чи матеріали.
  • Вам забороняється поширення будь-якого контенту, матеріалів чи інформації, отриманих Вами від Нас;
  • Вам забороняється отримувати доступ або використовувати Сайт у будь-який спосіб, який може завдати шкоди самому Сайту, або будь-якому програмному чи апаратному забезпеченню, що лежить в основі Сайту, або втручатися в роботу інших користувачів на Сайті.
  • Вам забороняється збирати персональні дані та іншу особисту інформацію інших користувачів Сайту.

За виключеннях наведених у цих Умовах використання обмежених прав, прямо наданих Вам у цьому документі, усі права на весь контент, матеріали чи інформацію цього Сайту, захищені та належать Підприємству або його ліцензіарам.

Ми залишаємо за собою право припинити доступ до цього Сайту, відмовити в доступі до нього будь-якій особі без повідомлення на власний розсуд та з будь-якої причини, у тому числі включаючи порушення будь-яких наших прав та охоронюваних законом інтересів.

Умови використання окремих продуктів чи сервісів, що надаються за допомогою цього Сайту можуть містити особливості, які визначаються окремими умовами отримання таких продуктів та сервісів.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Підприємство надає Вам обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання контенту і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі використання Сайту. Матеріали і будь-яку інформацію, що розміщуються Підприємством на цьому Сайті, Ви можете використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Ви отримали письмовий дозвіл Підприємства на їх використання в інших цілях.

Підприємство не дозволяє Вам ліцензувати, публікувати, поширювати, копіювати, передавати, видавати субліцензію, продавати, готувати похідні матеріали, розбирати, декомпілювати, змінювати, робити зворотній інжиніринг, розміщувати на інших сайтах, змінювати або поширювати іншим чином або використовувати будь-який контент та матеріали Сайту.

Ніщо на цьому Сайті не може тлумачитися як надання будь-якої ліцензії чи права на комерційне використання будь-якої торгової марки Підприємства чи іншими об’єктами інтелектуальної власності Підприємства або його ліцензіарів без попереднього однозначного письмового дозволу Підприємства. Усі об’єкти права інтелектуальної власності, відображені на цьому Сайті, залишаються власністю Підприємства або його ліцензіарів.

Відвідування цього Сайту та використання наших сервісів не дає Вам прав інтелектуальної або іншої власності на використовувані продукти, послуги, контент або матеріали.

У випадку завантаження Вашого контенту або матеріалів на Сайт, Ви надаєте Підприємству безоплатну, безстрокову, невиключну, всесвітню ліцензію на використання, копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення Вашого контенту або матеріалів, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

Зазначена Вище ліцензія дає Підприємству право надавати Ваші матеріали іншим користувачам Сайту, нашим працівникам, афілійованим особам чи партнерам. Дана умова не обмежує наші юридичні права на Ваш контент чи матеріали, наприклад за іншими ліцензіями. Підприємство має право видаляти або змінювати Ваш контент чи матеріали з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Підприємства, вони не відповідають цим Умовам використання або застосованому законодавству.

У випадку якщо Ви вважаєте, що матеріал на Сайті порушує авторські права, Ви маєте повідомити про це Підприємство. Підприємство оперативно видалить або відключить доступ до матеріалу, що підозрюється у порушенні. Ви можете надсилати повідомлення про порушення авторських прав на адресу, вказану у розділі "Контакти" на цій сторінці.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Як користувач Сайту Ви можете подавати нам власні повідомлення. Ви несете повну відповідальність за надану Вами інформацію у формах зворотного зв’язку з Вами. У зв'язку з цим Ви підтверджуєте, заявляєте та/або гарантуєте, що надана Вами інформація є достовірною.

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Ми можемо розміщувати на сайті комерційні пропозиції, інформацію про знижки чи пільги на наші продукти чи сервіси. Такі пропозиції надаються на певних умовах і можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення з нашого боку.

МАТЕРІАЛИ ТА КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ

Сайт може містити матеріали, контент третіх осіб або посилання на інші веб-сайти, які є повністю незалежними від цього Сайту. Матеріали та контент третіх осіб і посилання включаються виключно для зручності користувачів і не означають Наше схвалення, дозвіл або гарантію від Підприємства. Ми не несемо відповідальності за точність, повноту або достовірність інформації третьої особи або продукції, або послуг, що пропонуються або продаються через будь-який пов'язаний веб-сайт. Тому Ви несете виключну відповідальність за використання інформації третьої особи. Будь-які угоди, операції або інші домовленості, укладені між вами і третьою особою, здійснюються виключно на Ваш страх і ризик. Здійснюючи перехід на сайт третьої особи, Ви залишаєте наш Сайт.

Підприємство у будь-якому разі не збирає та не контролює будь-яку особисту інформацію, яку Ви надаєте на такому сторонньому сайті третьої особи, і вона регулюється умовами конфіденційності та використання такого сайту. Будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності та умовами використання на такому сайті та отримайте додаткову інформацію про їхню політику захисту даних про особу.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА COOKIE

Підприємство визнає важливість дотримання конфіденційності даних про осіб, які відвідують наш Сайт або користуються нашими сервісами. Умови обробки Ваших персональних даних, які Ви можете надавати нам під час використання цього Сайту або наших сервісів, а також умови використання нами файлів cookie визначаються у Політиці конфіденційності та Політиці cookies, що розміщені на цьому Сайті та є невід’ємною частиною цих Умов використання. Використовуючи цей Сайт Ви погоджуєтеся з Політикою конфіденційності та Політикою cookies.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених цими Умовами використання, винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

ЦЕЙ САЙТ І ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. ПІДПРИЄМСТВО НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ГАРАНТІЇ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ПІДПРИЄМСТВО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО САЙТУ ТА ЙОГО МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО САЙТУ ТА ЙОГО МАТЕРІАЛІВ ТА ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

У максимально дозволеній законодавством України мірі Підприємство не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язаних а) з доступом користувача до Сайту та наших сервісів або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації.

Ви погоджуєтесь, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних Умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків.

Ви погоджуєтесь, що будь-який позов, пов'язаний з Сайтом чи нашими сервісами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку цей строк вважається пропущеним.

ДІЯ ЦИХ УМОВ, ЗМІНИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Ці Умови використання набирають чинності з моменту їх розміщення на даному Сайті.

Час від часу Ми будемо переглядати умови надання наших сервісів, в тому числі положення цих Умов використання.

Всі зміни та оновлення будуть набирати чинності відразу після їх публікації на Сайті. Після внесення змін до цих Умов використання Ми повідомлятимемо про це в розумний строк шляхом публікації повідомлення на головній сторінці Сайту та зазначення нової дати набрання чинності, розташованої у верхній частині цієї сторінки. Ми рекомендуємо періодично переглядати цю сторінку, щоб бути в курсі останніх змін наших Умов використання.

Підприємство залишає за собою право змінювати або модифікувати контент, матеріали або інформацію, яку Ми розміщуємо на цьому Сайті або на наших сервісах, включаючи дані у будь-який час без попереднього повідомлення.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Використовуючи цей Сайт Ви погоджуєтесь з цими умовами та підтверджуєте, що будь-які спори між Вами та Підприємством чи претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

Вам повідомляється, що цей Сайт та інші сервіси надаються Підприємством, яке зареєстроване та діє за законодавством України, фактичне місце провадження бізнесу якого також знаходиться в Україні. З огляду на це, місцем затвердження даних Умов і місцем надання продуктів та сервісів Ви погодилися вважати місце реєстрації Підприємства, вказане у розділі "Контакти" цим Умов.

Використовуючи цей Сайт та інші сервіси Підприємства, Ви погоджуєтесь, що всі суперечки, пов'язані з даними Умовами, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Ви також погоджуєтесь, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

Заголовки, що використовуються у цих Умовах, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст цих Умов чи їх будь-якої частини.

Якщо будь-яке із положень цих Умов буде визнано недійсним, то дійсність інших положень від цього не втрачається.

У всіх випадках, які не передбачені цими Умовами використання, слід керуватися чинним законодавством України.

КОНТАКТИ

Будь-які запитання та пропозиції з питань цих Умов використання можуть бути надіслані на наш e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за наступною поштовою адресою:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАНТЕК"

Контактні телефони:

+38 (044) 360-56-27

+38 (048) 760-19-76